top of page
Image by NordWood Themes
ISOX_LOGO.png

er viktig!

standarder og sertifisering

Ta trygge valg når

ISOX tilbyr prosessbistand og tjenester knyttet til etterlevelse av lovkrav og standarder, spesielt ISO standardene. Vi er et norsk AS med kontor på Bekkestua i Bærum.

For selskaper som ønsker å sertifisere seg etter internasjonale ISO standarder kan vi bistå både i Norge og internasjonalt. Vi har omfattende erfaring som revisorer for ISO standarder, og som tilretteleggere for ISO sertifisering internasjonalt. 

ISO

- international Organization for Standardization

ISO  er en uavhengig, ikke-statlig organisasjon som utvikler og publiserer internasjonale standarder basert på beste praksis for virksomhetsstyring. De mest kjente og brukte ISO standardene i Norden er ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (miljø) og ISO27001 (informasjonssikkerhet). 

ISO sertifisering ?

Hvorfor

Ønsket om å sertifisere seg er ofte drevet av kunder, som krever dokumentasjon og sertifikater for å etablere et kundeforhold eller for å fortsette kundeforholdet. Alle som strever med kravdokumentasjon som RFI’er og RFP’er kjenner på denne utfordringen løpende. ISO sertifisering bidrar til å dokumentere god virksomhetsstyring og etterlevelse av lov- og markedskrav. Husk at mange lov- og forskriftskrav har sin basis fra ISO standarder.

what-is-iso.png
Gapill.jpg

Hvordan bli

ISO sertifisert ?

Veien til å bli ISO sertifisert behøver ikke å være så lang, men dette fordrer en aktiv forankring og fokus fra selskapets toppledelse! Et viktig sted å starte reisen mot en sertifisering er rett og slett med en forenklet modenhetsvurdering (gap-analyse) hvor vi sammen utarbeider en rapport og et veikart mot en sertifisering. 

KONTAKT OSS
ISOX_LOGO_m_payoff_neg.png

Stig H. Øksnes

Partner ISOX AS

Tlf. +47 957 82 202

E-post: stig@isox.no

  • LinkedIn

Kontakt oss for en konstruktiv prat om ISO standarder, hvorfor og hvordan

Takk for at du tar kontakt

Morten Hafstad

Partner ISOX AS

Tlf. +47 454 85 383

E-post: morten@isox.no

  • LinkedIn
  • LinkedIn

Arild Bruun

Partner ISOX AS

Tlf. +47 918 43 125

E-post: arild@isox.no

© ISOX 2024

bottom of page